Startavond Broederlijk Delen

Op 5 maart, de vooravond van de Vasten, hebben we de campagne van Broederlijk Delen in de kijker gezet, met als thema ‘De grond van de zaak’.

De aandacht ging naar het themaland van dit jaar: Guatemala. In dat land is de grond zeer ongelijk verdeeld: 57 % van de grond is in handen van commerciële bedrijven, die slechts 2 % van de bevolking vertegenwoordigen, terwijl 82 % kleinschalige landbouwers zijn die slechts beschikken over 17 % van de grond. De overige 26% is behoort aan de staat of aan KMO’s, of ligt braak. Een film liet zien hoe de arme boeren samen en met onze steun hun recht op grond bij de overheid kunnen afdwingen.

Leonarda vertelt daarin hoe haar gemeenschap La Florida nu voldoende voedsel teelt en menswaardig kan leven. César en zijn gemeenschap van La Montana daarentegen hebben blijkbaar nog een lange weg te gaan. Deze verhalen maken duidelijk hoe de inzet van Broederlijk Delen verbetering brengt in het concrete leven van mensen in de Derde Wereld.

We omkaderden onze startavond met een raamverhaal en met muziek en sloten hem af met een gebedsmoment.

Wat kan jij doen?

Door mee te werken aan de acties van Broederlijk Delen kunnen wij ons steentje bijdragen. Om te weten wat we kunnen doen was deze startavond waarbij het werk van Broederlijk Delen wordt voorgesteld, een goede aanzet.

Werk mee aan een inzamelactie of verkoop producten ten voordele van Broederlijk Delen.

De verschillende acties van kerkgroepen in Geraardsbergen zijn opgenomen in onze vastenkalender en worden ook afzonderlijk vermeld in onze plaatselijke bladzijden van Kerk en Leven.

En… pas je levensstijl aan zodat het klimaat minder belast wordt. Dit heeft gevolgen tot in het Zuiden.
Doe een gift op: BE12 0000 0000 9292