Sint-Martinuskerk van Onkerzele als een feniks uit de steigers verrezen!

Met enige trots kunnen wij meedelen dat de buitenrestauratiewerken aan de kerk van Onkerzele sinds eind oktober 2014 voltooid zijn.

De beslissing tot de buitenrestauratie van onze kerk werd door de kerkfabriek in 2006 genomen na een ‘slecht rapport’ van Monumentenwacht. De dakconstructie van de kerk was op 10 jaren tijd spectaculair verzwakt. De bevestiging van de erbarmelijke stabiliteit  kwam visueel tot uiting toen er in 2008 stucwerk van de zoldering  naar beneden plofte. We waren het Stadsbestuur uiterst dankbaar omdat het ons toen snel financieel ter hulp snelde, zodat in 2009 voorlopige, hoogdringende stuttingswerken uitgevoerd konden worden.

In augustus 2013 verschenen dan uiteindelijk de steigers en de witte afdekzeilen aan de kerktoren en -gevels. Hevige regenval en stormwinden op kerstavond brachten mee dat veel hemelwater in de kerkmuren sijpelde. Pas nu zijn de gevolgen zichtbaar: het stucwerk en de verf komen los aan de binnenzijde van de zijmuren. Herstellen en herschilderen kan pas wanneer de muren volledig uitgedroogd zullen zijn.

De grootste (‘onzichtbare’) restauratiewerken gebeurden op de zolder van het kerkschip, nl. de stabilisatie van het kerkgebouw. Het kerkgebouw bleef nog overeind dankzij de grote ijzeren trekstangen die de linker- met de rechterzijgevel verbinden. De muurplaten werden verstevigd, verticale en horizontale balken werden hersteld of vervangen en behandeld tegen schimmels en zwammen. De volledige zolder van het kerkschip werd gereinigd en er kwamen veilige loopbruggen, nieuwe dakluiken en verlichting,…

[…]

Kerkfabriek St. Martinus Onkerzele

Lees meer in Kerk en leven van 7 januari 2015