Samenzang kerstliederen zingen op tweede Kerst

Zingen brengt vreugde. Samen zingen brengt mensen samen. Kerstliederen zingen verbindt ons allen met Christus die voor ons geboren is.

Op woensdag 26 december 2018 kwamen in de Sint-Macariuskerk van Nederboelare ruim 200 mensen uit alle hoeken van Geraardsbergen en daarbuiten samen om een mooie traditie voort te zetten: in de kerstdagen samen kerstliederen zingen. Je kon horen en zien dat de aanwezigen daar actief aan mee deden, in een gevarieerd gebeuren. De samenzang stond onder de geestdriftige leiding van Geert Fostier, met muzikale begeleiding door Fernand Van Trimpont aan het pianoklavier, Luc Ooghe aan het orgel en Ewoud Van Lierde als koperblazer. Als gastkoor bracht een ruime delegatie van Chiro Sint-Bartel drie kerstliederen. Anneleen, Ellen, pater Félix, diaken Albert en Christophe vormden een instrumenteel ensemble dat drie stemmige muziekwerken bracht. De coördinatie van het hele gebeuren lag in handen van diaken Albert Gossye.

Bij de deelnemers schiep dit alles een warme sfeer. Men zong ruim twintig liederen, vooral in verband met de geboorte van Christus. Ze klonken in vijf verschillende talen en voor het derde jaar op rij werden ook enkele liederen in het Giesbaargs gezongen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 januari 2019