Samen Kerk Opbouwen

In het weekend van 24 en 25 november 2018, op het feest van Christus Koning, vragen we bij de omhaling uw steun voor vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Samen Kerk opbouwen. Een blijvende roeping en uitdaging voor ons allemaal, zeker in deze tijd. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle kerkelijke medewerkers in catechese, dienst- en vormingswerk of liturgie. Rond het feest van Christus Koning houden we de jaarlijkse collecte ten voordele van de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. Kerkopbouw vraagt uw financiële steun voor pastorale projecten in het bisdom:

Huwelijksvoorbereiding
Liefde en geloof verbinden, dat is het opzet van de voorbereiding op het huwelijkssacrament. Catechisten onthalen en begeleiden jonge mensen die op een belangrijk moment in hun leven komen aankloppen bij de Kerk.

Gastvrije gemeenschap
Parochiegemeenschappen zetten hun deuren open en verwelkomen nieuwkomers allerhande: mensen op zoek naar geloof, vluchtelingen op zoek naar een nieuwe thuis, mensen in eenzaamheid en mensen in rouw op zoek naar een luisterend oor.

Medewerkers in gemeenschapsopbouw
In dekenaten en parochies vervullen ze pastorale taken, coördineren het administratieve en financiële domein, werken nieuwe vormen uit van diaconie,… 
Ze zijn onmisbaar geworden in de samen gedragen verantwoordelijkheid met de priesters, diakens en vrijwillige medewerkers.

Bijbels leerhuis
Op meerdere plaatsen in het bisdom komen mensen samen in een leerhuisgroep. Ze volgen Abraham op zijn trektocht en zoeken samen hoe de Bijbel hen vandaag inspireert.

Elk van deze plaatselijk verankerde initiatieven verdienen een degelijke professionele begeleiding en ondersteuning. Uw financiële steun maakt het welslagen van deze pastorale projecten mogelijk.
Wie persoonlijk of als organisatie de vzw Kerkopbouw wil steunen kan dit bij de omhaling in de kerk op 24/25 november of door:

● Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht,
op het rekeningnummer BE49 3900-9640-0271
van vzw Kerkopbouw bisdom Gent. 

● Giften of (duo)legaten
over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.