Sacramentsdag

BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN
ZO WIL IK MIJ HELEMAAL AAN U GEVEN

Zondag, 6 juni, zal het 77 jaar geleden zijn dat de westelijke geallieerden de invasie in Normandië begonnen. Ter herinnering zullen er nu op TV wel enkele beelden uit het oorlogsarchief te zien zijn. Bij mij de vraag: weten wij nog welk enorm belang deze gebeurtenis heeft gehad op het verdere verloop van de wereldgeschiedenis? Overzie eens de geschiedenis van een mensenleven: 80, 90, 100 jaar.
Veel verder in het verleden gaat men meestal niet. Zijn de achterkleinkinderen nog geïnteresseerd in wat hun overgrootouders allemaal hebben meegemaakt? Wat dit herdenken en gedenken betreft kunnen wij nog veel leren van onze Joodse geloofsvrienden.

Jezus geeft nieuwe duiding aan het paasmaal

Ieder jaar opnieuw, op de 14de van de maand Nisan, vieren de joden het paasmaal. Tot op de dag van vandaag moet een kind in de huiselijke kring aan de oudste familievader vragen: “Waarom is deze avond en dit samenzijn zo anders dan anders?” En dan begint grootvader of vader te vertellen over de grote uittocht uit Egypte… (in het jaar stillekes)… en hoe het bloed van het geslachte lam aan de deurstijlen moest gestreken worden… en hoe ‘de engel des verderfs’ aan die door het bloed getekende huizen sparend voorbijging. Maar overal elders stierven de eerstgeborenen van mens en dier. God had zijn uitverkoren volk gespaard door het bloed van het lam en had in die nacht zijn volk bevrijd uit het slavenhuis en uit de macht van Egypte. Dit historisch feit mag nooit vergeten worden. En daarom: die paasmaaltijd en het paasfeest, ieder jaar opnieuw. Gods bevrijdend ingrijpen in het verleden wordt bij de tijd gebracht en actueel gemaakt. Geen memoriaal, maar God nu met ons.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 juni 2021

Paul Lacaeyse
priester van de congregatie van de paters der Heilige Harten (ss.cc) en van de altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament des altaars