Rond Jezus in de kerststal

Foto: Hans Heyerick

Drukte

De evangelisten Mattheüs en Lucas vertellen hoe ze van allerlei kanten naar de kerststal kwamen: de engelen, de herders en de drie wijzen. Ieder op hun eigen manier. De engelen zongen vol vreugde. De herders hadden hun schaapskudde meegebracht en misschien een waakhond. De drie wijzen kwamen met hun lastdieren, wellicht paarden of kamelen. Een bonte verscheidenheid. Het is geen lang geplande bijeenkomst waar ze zich zorgvuldig hadden op voorbereid. De herders ‘haastten zich’ naar Bethlehem, schrijft Lucas. Wie zich daar in de kerststal bevinden zijn niet voor elkaar gekomen. En toch lopen zij elkaar niet in de weg. Er ontstaat onder hen geen spanning of gekibbel. Ze vormen geen partijen of bewegingen. Ze gunnen elkaar gewoon de tijd en de ruimte om bij Jezus te zijn.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 december 2022

Zalig Kerstfeest!

pastoor Frans