Pinksterwake viel in de smaak bij Geraardsbergse jeugd


Het werk voor en door jongeren in de kerk boekt vooruitgang.

Jongeren schuwen de kerk helemaal niet maar nemen graag deel aan wat er in de kerk gebeurt als ze actief betrokken kunnen worden. Dit hoeft niet de hele tijd door te zijn, maar enkele actieve momenten, waarbij ze zelf iets kunnen doen zijn voor de meesten onmisbaar in de viering. Het is ook een positieve stimulans als jongeren of kinderen andere jongeren aan het werk zien in het kerkgebeuren.

Ik wil over je ademen – zegt God –
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.
Ik wil je mijn zegen geven,
opdat je zelf zegen mag worden voor je medemensen.
Durf op zoek te gaan naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.
Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden.

(Erwin Roosen)

Op zaterdag 19 mei, op de vooravond van Pinksteren, brachten we enkele jeugdbewegingen, jonge gezinnen en andere gelovigen samen voor de tweede editie van onze Pinksterwake. We vierden het ontstaan van de jonge kerk en de belangrijke taak van Maria, die de eerste leerlingen begeleidde in hun soms moeilijke weg. Zij was een en al zichzelf-vergetende gave, en dus de bron van deze kleine, groeiende geloofsgemeenschap.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 juni 2018