Pinksteren – wind in overvloed

Vijftig dagen na Pasen viert de geloofsgemeenschap Pinksteren. Het woord ‘Pinksteren’ is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’ wat vijftig betekent. Dit is blijven doorklinken in het Franse ‘Pentecôte’. Pinkstermaandag sluit die vijftigdagentijd, de paastijd af.

De bijbel heeft iets met getallen. Getallen duiden het aantal aan, maar hebben ook een betekenis, zelfs een karakter. In het Hebreeuws zijn de letters van het alfabet ook cijfers. Zo is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de hee, tegelijkertijd het cijfer vijf. ‘Hee’ betekent venster. Een venster laat licht binnen, haalt duisternis weg, geeft uitzicht op de wereld daarbuiten. Vijf staat dus voor de belofte van iets veel beter.

Vijftig is tien keer vijf. Een veelvoud van belofte dus, overvloed van uitzicht, volkomen volheid, uiteindelijke vervulling. In het oudtestamentische boek Leviticus lezen we ‘Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar voor jullie zijn. dan moeten jullie in het land melden dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een jubeljaar voor jullie zijn; iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en mag terugkeren naar zijn familie. Het vijftigste jaar is een jubeljaar voor jullie.’ (Lev 25,10) Men zou wel jubelen… niet langer grootgrondbezit, eindelijk bij een familie horen, geen slaaf meer zijn; als mens niet langer bezit zijn van iemand anders, maar ten volle bevrijde mens. Die overvloed klinkt ook door in het evangelie volgens Johannes: ‘Op de laatste en grootste dag, de belangrijkste dag van het Loofhuttenfeest stond Jezus in de tempel en riep luid: “Als je dorst hebt, kom dan bij Mij en drink! “Rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” zoals in de Bijbel staat. Met dit levende water bedoelde Jezus de Heilige Geest, die ze zouden ontvangen, als ze in Hem geloofden. De Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.’ (Joh 7,37-39). Een overvloed van de leven gevende Geest wordt de gelovige toegezegd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 mei 2023


Johan Verstockt