Pinksteren, het vervolg van Pasen

Ergens in een parochiekerk stond er een merkwaardig kunstwerk bij de paaskaars. Het was een houten schelp in de vorm van een komma. Wat vreemd om op die manier Pasen te symboliseren. En toch: een komma is het teken dat zegt: het verhaal is niet gedaan; er komt nog iets achter. De zin gaat verder. Met Pasen zet God geen punt achter Jezus’ leven, maar een komma. Het is niet gedaan, ook al lijkt het lege graf een eindpunt. Pinksteren is het vervolg van Pasen. Het vertelt ons dat Jezus’ verhaal verder gaat.

In het evangelie van Pinksteren vernemen we dat de Geest, de trooster en helper is in alle omstandigheden. Paulus schrijft dat de Geest tot leven wekt, vrij vertaald: dat de Geest ons tot inkeer brengt, Hij bekeert mensen naar het goede. Ten slotte beschrijft Lucas een gebeurtenis kort na Pasen. Hierin symboliseren wind en vuur een Godsopenbaring.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 juni 2019

Diaken Dany