Pastoor Hubert Stautemas overleden op 16 juli 2017

E.H. Hubert Stautemas, in 1924 geboren in Zottegem, werd 67 jaar geleden priester gewijd. Hij heeft heel zijn priesterloopbaan doorgebracht in Geraardsbergen. Hij was nog diaken toen hij werd aangesteld tot subregent in het Sint-Catharinacollege. Met zijn grote gestalte en sterke handen kon hij heel veel werk verzetten en straalde hij gezag uit. Belhamels in het internaat en de studie moesten niet te veel gekheid uithalen. Maar hij verbond gestrengheid met goedhartigheid. In 1961 werd hij godsdienstleraar in het Technisch Instituut Sint-Jozef, waarna hij in 1970 pastoor werd in Goeferdinge. In 1991 kreeg hij er Zarlardinge bij.

Dertig jaar lang heeft hij zijn stempel gedrukt op het religieuze leven van zijn parochies, met een hart voor de mensen. Hij wilde hen zeer nabij zijn. Het beeld van de pastoor per fiets zal in het geheugen van velen blijven hangen. Met krachtige pedaalstoten doorkruiste hij zijn parochies en de ruimere omgeving, altijd op weg naar iemand, om door zijn nabijheid te delen in de vreugden en in de lasten van het leven, en om woorden van inspiratie en bemoediging te spreken. Naast de aanwezigheid bij mensen was er zijn bekommernis voor materiële dingen: de kerkgebouwen, waarvoor hij samenwerkte met de kerkraad, en de parochiezaal van Goeferdinge, waarbij hij gesteund werd door een actief comité en een schare van medewerkers. De ‘maart-eetmalen’ waren een begrip in de streek.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 augustus 2017

Pastoor Frans