Pastoor, heb jij Jezus al gezien?

Bij een eerste-communieviering waren de kinderen mooi twee rijen aan het vormen toen een van hen mij spontaan de vraag stelde ‘pastoor, heb jij Jezus al gezien?’ Wat moest ik daar op antwoorden? ‘Neen, zei ik eerlijk, zoals wij elkaar nu zien, zo heb ik Jezus nog nooit gezien.’ Toen kreeg ik een inval en zei: ‘Maar ik spreek wel elke dag met Hem.’ Ik zag onmiddellijk dat die jongen hierbij wat uitleg nodig had. Ik heb daarvoor gezorgd in mijn preekje tijdens de viering.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 mei 2016

deken Frans