Parochie waarheen?

Gesprek in de Parochiezaal van Nederboelare

Donderdag 1 juni 2023 om 20 uur

De wereldkerk zet in op de synodale weg. Dat betekent dat we meer naar mekaar en naar de Geest willen luisteren om onze kerk te beleven. Dat willen we ook in onze parochie waarmaken.

We herinneren ons het parochieberaad over synodale kerk van 18 april 2022. De reactie van wie er bij was, was heel positief. Men voelde aan dat dit de weg is die we als Kerk moeten gaan willen we in deze tijd toekomst hebben.

Nu willen we ons beraden over de toekomst van onze kerk in Geraardsbergen. Onze groep wordt kleiner, en het is duidelijk dat we daardoor bewuster moeten kiezen wat we belangrijk vinden en waar we onze energie willen in investeren. We willen ook dat de kwaliteit van wat we als kerk te bieden hebben vooruitgaat. Door na te denken over deze twee elementen hopen we er voor te zorgen dat we als kerk in Geraardsbergen toekomst hebben. We hopen dat we aanspreken door wat we zijn: “leerlingen van Jezus” die op weg gaan in zijn voetspoor.

Iedereen kan hieraan meewerken en wie kan wordt ook uitgenodigd om hier actief toe bij te dragen.

We willen beginnen met een bevraging over liturgie, diaconie en verkondiging. Een andere keer kan het gaan over praktische organisatie, gemeenschapsvorming, communicatie, financiën… 

We bezinnen ons over onze groei naar één parochie

We spreken vrijmoedig – we luisteren echt naar elkaar – we proberen te horen wat Gods Geest ons wil vertellen door wat anderen ons zeggen – we zoeken naar echte dialoog. Hoe wil je de resultaten van het gesprek dat we nu gaan voeren opvolgen? Welke groepen zijn er nu niet bij? Hoe kunnen we hen aanspreken?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 mei 2023