Palmzondagse ontmoeting


Voor de vierde keer organiseren we in onze parochie zondagse ontmoetingen. Deze keer op Palmzondag. Er werd geknutseld, Palmpasen stokken door kinderen en Paasstukjes door volwassenen. Anderen hielden bijbelgesprek bij een lezing van de dag en nog anderen zongen liederen ter voorbereiding op de viering. Bij de Palmpasenstokken werden verschillende attributen gemaakt, die elk een eigen betekenis hebben.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 april 2018