Palmzondag 2023

Nu zondag is het de eerste dag van een week die onze geschiedenis diepgaand heeft beïnvloed en die daarom heet: “Goede Week”.

Met “hosanna en applaus” halen wij een man binnen in onze stad der mensen.
Er wordt gezegd dat Hij een koning is, maar hij rijdt op een ezel.
Er wordt gezegd dat Hij de redder van de wereld is, maar zijn volgelingen zijn vissers die niets anders bezitten dan een enorme geestdrift en een onbegrensde liefde.
Er wordt gezegd dat Hij de eeuwen zal trotseren, maar de officiële leiders hebben het net al gespannen, de kruisbalk ligt gereed en het graf wacht.

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag vóór Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.

Op de drempel van het Paasfeest herdenkt het christen volk dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen. De massa dringt om Hem heen en looft Hem. Hier zien we dat Jezus niet slechts een kleine schare volgelingen had, maar ook op een grote populariteit kon rekenen bij grote groepen in de Joodse samenleving.

Helemaal onverwacht komt dit niet. De eerste  eeuw is zwanger van verwachting, van verzuchting naar bevrijding. En dat is juist de boodschap die Jezus brengt. Alleen wordt deze boodschap door de massa verkeerd geïnterpreteerd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 maart 2023

Jan De Lil