Opening jubileumpoort in Sint-Bartholomeuskerk

Bisschop Luc Van Looy vroeg dat onze Sint-Bartholomeuskerk tijdens het ‘jubileumjaar van barmhartigheid’ zou functioneren als jubileumkerk. Daartoe hebben we de Mariakapel ingericht als gebedsruimte voor het jubeljaar. Op zondag 27 december ging de bisschop voor in een plechtige eucharistieviering. Heel veel gelovigen uit ons dekenaat en ook van daarbuiten zijn naar deze viering gekomen. De plechtigheid begon met het zegenen en openen van de ‘jubileumpoort’, de toegang tot de jubileumkapel. Daarna trok de processie doorheen de kerk naar het altaar toe, terwijl de bisschop de aanwezigen zegende met doopwater. Tijdens de eucharistieviering concelebreerden zeven priesters, bijgestaan door onze drie diakens. In zijn homilie belichtte de bisschop verschillende aspecten van het thema: Gods barmhartigheid, en de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid. Het Bartholomeuskoor liet zich van zijn beste kant horen. De prachtige bloemen aan het altaar en de versiering van jubileumpoort en kerkpilaren verhoogden de feestelijke sfeer bij de biddende gemeenschap.

Al in de namiddag was te zien dat veel mensen kwamen bidden in onze jubileumkerk.