Op weg naar een nieuw dekenaat en naar een nieuwe parochie

Goede vrienden uit Geraardsbergen,
beste medechristenen,

Veranderingsprocessen veroorzaken vaak onrust. En dat is menselijk. Ikzelf ben afkomstig van Sint-Maria-Oudenhove, mijn grootouders van vaderskant woonden in Geraardsbergen, op de Vesten. Op de 50 jaar dat ik onze streek ken heb ik ontzettend veel zien veranderen, op allerlei vlak. En de laatste tien jaar gebeurt dit met een duizelingwekkende snelheid. De agrarische, homogeen katholieke samenleving van weleer is totaal getransformeerd. We leven in een multiculturele en multi-levensbeschouwelijke maatschappij. Door internet en de sociale communicatiemedia staan we met alles en iedereen in verbinding. En toch is er in deze geïndustrialiseerde, op het materiële en op consumptie gerichte wereld veel eenzaamheid en individualisme. De vertrouwde kaders van weleer zijn weggevallen, en er leven veel vragen in het hart van de moderne autonome mens die zoveel last op de eigen schouders te torsen krijgt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 augustus 2016

EEN NIEUW DEKENAAT

Het nieuwe dekenaat zal dus heel binnenkort al realiteit zijn. Op 15 augustus treedt het in voege. Eind september of in oktober volgt er in Zottegem een plechtige liturgische voorstelling van de nieuwe deken en van de dekenale ploeg. De bisschop zal deze dienst voorgaan. Deze ploeg zal uit een twaalftal personen bestaan, uit verschillende werkvelden en parochies van het nieuwe dekenaat afkomstig. De ploeg zal onder leiding van de deken de pastoraal binnen het dekenaat aansturen, begeleiden en coördineren. Bepaalde facetten van de pastoraal zal zij zelf organiseren voor het bredere geheel, aanvullend op het aanbod in de plaatselijke parochies. Zij zal zorg dragen voor de vorming van medewerkers en gelovigen. De deken zal ook samen met de ploeg herder zijn voor priesters, diakens, parochieassistenten, pastoraal werkenden en parochieploegen. Ook bepaalde aspecten van administratie, financies en beheer gebeuren op het dekenale niveau. De zetel van het dekenaat zal zich bevinden in het nieuwe pastorale en administratieve dekenale centrum “Sint-Barbara”, Zavel 15 te Zottegem. Daar kan men de deken bereiken, de nieuwe financiëel-logistieke medewerkster mevr. Martine Beeckman, en de secretariaatsploeg. De meeste vergaderingen op dekenaal niveau zullen daar doorgaan.

Als uw nieuwe deken stelde ik het op prijs u deze zaken persoonlijk al eens voor te stellen. Veel zal duidelijker worden de komende maanden en jaren. Het zal voor ons allen een leerproces worden. Maar het is boeiend: samen kerk zijn en worden in deze tijd. Het vergt aanpassingen, loskomen uit oude gewoonten en structuren. We bouwen niet af, maar werken aan de toekomst: snoeien om te groeien, dat is het wat we mogen doen. Of liever: dat is het wat de Heer met ons doet. Want Hij is het die zijn kerk telkens weer, iedere tijd opnieuw, samenroept, en die groei en wasdom geeft. De komende maanden en jaren zullen wij elkaar regelmatig mogen ontmoeten. Ik zie uit naar een verrijkende samenwerking.

Hans Vandenholen, deken van het nieuwe dekenaat Zottegem.