Op weg naar de eerste communie


Het duurt geen maand meer of we zitten volop in de periode van de eerste communies. De vroegste communicantjes zijn al begonnen met de repetitie in de kerk. Maar minstens even belangrijk is de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen.

Zo goed als alle communicantjes in de kerken van onze omgeving zitten in het eerste leerjaar. Voortbouwend op de vorming die ze in de kleuterklas hebben ontvangen, hebben zij in de voorbije zeven maanden onder meer leren lezen, schrijven en rekenen. Daarmee behoren zij tot de bevoorrechte kinderen in onze wereld. Want miljoenen kinderen zullen dat nooit leren en zij zullen daardoor achtergesteld blijven in onze wereld. In de voorbije vastentijd van ‘Broederlijk Delen’ is daar in heel wat klassen aandacht aan geschonken. Het zou mooi zijn dat onze kinderen en hun ouders in deze weken daar even bij stilstaan en God danken voor dit kostbaar geschenk van deze vaardigheden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 april 2018

Pastoor Frans