Op stap met een volwassen dopeling, een boeiende ervaring!

Of je nu als catechist met ouders van dopelingen op weg gaat, met vormelingen of met jonge koppels die willen huwen, het zijn telkens sterke ervaringen en ontmoetingen zowel voor catechisten als voor wie de catechesemomenten volgen.

Enkele maanden geleden kregen we in ons dekenaat de vraag van een volwassen man die zich wil laten dopen en zich zo wil laten opnemen in onze christen gemeenschap. Ook zijn vriendin wil in ons dekenaat gevormd worden. Daartoe bestaat een speciaal vormingstraject dat afgelegd wordt met deze doopselkandidaten, ook wel catechumenen genoemd.

Vanuit Geraardsbergen geven Chris Bale (in het midden) en Sandra Van den Bremt (naast hem) hun naam op in de kathedraal.

Ontmoeting met de bisschop

De diensten van ons bisdom helpen en begeleiden ons hierbij. Ook zijn er enkele ontmoetingen met bisschop Luc Van Looy, samen met de andere catechumenen in ons bisdom. Onlangs werden alle 9 de doopselkandidaten samen uitgenodigd voor een gesprek in het bisschopshuis te Gent. Hier konden deze catechumenen uitspreken waarom ze willen gedoopt worden. De eerste zondag van de vasten hebben ze dan hun naam opgegeven en daarmee zijn ze aan een intense laatste fase begonnen in hun weg naar het doopsel, op weg naar Pasen.

[…] 

In Geraardsbergen tijdens de Paaswake

We zullen dit jaar in de Paaswake een speciaal moment hebben waarbij Chris Bale gedoopt wordt en Sandra Van den Bremt het vormsel ontvangt. Deze Paaswake vindt plaats in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt van Geraardsbergen op zaterdag 4 april om 20 uur. Allen heel hartelijk welkom.

Ann Van Nieuwenhove

Lees meer in KERK & leven van 11 maart 2015