Oktobermaand, missiemaand

De maand oktober is van oudsher de missiemaand. Dit jaar staat ze in het teken van de aanstaande wereldwijde bisschoppensynode over het thema ‘Voor een synodale Kerk, gemeenschap, participatie en missie’. Op 23 oktober, Missiezondag, verdiepen wij binnen de wereldkerk onze verbondenheid met God en met elkaar, maar ook met de zending die we allemaal als gelovige van Christus ontvangen hebben. Hopelijk betekent dit dat er een tijd is om te bezinnen over de missie van de Kerk,  om te (her)ontdekken en te beleven wat de zending is die Christus aan ieder van ons, individueel en gezamenlijk, geeft en hoe wij die in praktijk brengen. Samen optrekken en nadenken, dat moet onze leuze zijn.

Wellicht doet de missiemaand ons denken aan het gebod van Jezus aan zijn leerlingen: ‘Trek heel  de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend’ (Mc 16:15). Deze missie betekent voornamelijk verkondiging. Deze verkondiging  zag Jezus van meet af aan als een communio: ‘Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit ‘(Mc 6,7), om te getuigen van hun liefde voor elkaar.  De link  tussen missie en communio is de verkondiging van het Koninkrijk, de verkondiging van het Goede Nieuws, door te getuigen van het leven. Van hieruit kunnen we  bevestigen dat missie en communio hand in hand gaan. Want echte missie wordt beleefd in groepsverband. Christus zelf benadrukte deze dimensie wanneer hij tot zijn apostelen zei: ‘Jullie zijn het zout van de aarde… jullie zijn het licht van de wereld’ (Mt 5, 13-14); of wanneer hij over zijn apostelen sprak door te zeggen: ‘dat zij allen EEN zijn’ (Joh 17, 21-22). En Paulus zal in zijn brief aan de Efeziërs (4,15-16), dit aspect sterk onderstrepen: ‘ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 oktober 2022

Pater Felix