Nieuw pastoraal jaar ‘Kerk in Geraardsbergen’


In het kader van de vorming van de nieuwe parochies hebben de verantwoordelijken van het bisdom Gent gewerkt aan een taakomschrijving van de diakens in de verschillende parochies. Dit gebeurde ook voor de ‘Kerk in Geraardsbergen’(het vroegere dekenaat Geraardsbergen). Daartoe vond een uitgebreid overleg plaats van de vicaris voor de territoriale pastoraal en de diocesane verantwoordelijke voor het diaconaat met de diakens zelf, hun echtgenoten, deken Hans Vandenholen en pastoor Frans.

Met ingang van 1 juli 2017 heeft het bisdom Gent een taakomschrijving geformuleerd voor de drie diakens van Geraardsbergen. Zij zijn ambtshalve lid van de parochieploeg van de ‘Kerk in Geraardsbergen’. Zij zijn beschikbaar om in de weekendliturgie de homilie te verzorgen, om het doopsel toe te dienen en om te fungeren als voorganger voor uitvaarten met gebedsdienst en bij huwelijken met gebedsdienst. Daarnaast zijn er nog eigen accenten binnen ieders opdracht – het is niet mogelijk alle elementen volledig op te sommen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 augustus 2017

Met veel dank voor alle inzet in het verleden kijken we uit naar de toekomst, concreet het nieuw pastoraal werkjaar 2017-2018 dat in de startblokken staat.

Pastoor Frans