Niemand kan alleen worden gered

Naar aanleiding van de jaarlijkse Wereldvrededag op 1 januari schreef paus Franciscus ook dit jaar een boodschap voor de wereld.

De paus verwijst naar een brief van de apostel Paulus aan de christengemeenschap van Thessalonica. Daarin roept de apostel zijn gelovigen op om standvastig te zijn in de afwachting van Christus komst, met de voeten en het hart verbonden met de aarde, de aandacht gericht op de realiteit en op wat zich in de geschiedenis afspeelt. Zelfs als wat wij meemaken tragisch lijkt en het is alsof wij geduwd zijn in de sombere en pijnlijke tunnel van ongerechtigheid en lijden, worden wij opgeroepen om de hoop te bewaren, in het vertrouwen dat God ons vergezelt en ons leidt op onze weg. Paulus roept op om waakzaam te zijn en op zoek te gaan naar wat goed is, rechtvaardig en waar. Hij nodigt ons uit om ons niet op te sluiten in schrik en ontmoediging, maar om als wachters uit te kijken naar het licht, zeker in de somberste uren.

Paus Franciscus vraagt dat we zouden leren uit de ervaringen van de coronapandemie. In een situatie die helemaal niet duidelijk was, ook niet vanuit wetenschappelijk oogpunt, heeft de gezondheidszorg zich gemobiliseerd om het lijden van heel wat mensen te verzachten. De pandemie heeft ons positieve dingen doen ontdekken: de terugkeer naar eenvoud; het verminderen van de consumptiedrang; de zin van solidariteit die ons aanzet om los te komen van ons egoïsme om open te staan voor het lijden de noden van anderen; het – soms echt heldhaftig – engagement van heel wat mensen. Uit dit alles is een besef gegroeid dat mensen en volken uitnodigt de nadruk te leggen op het woord ‘samen’. Het is alleen maar samen, in broederlijkheid en solidariteit, dat wij de vrede opbouwen. Inderdaad, de meest doeltreffende antwoorden op de pandemie kwamen voort uit groepen, publieke en private instellingen, internationale organisaties die zich verenigd hebben bij hun inzet. Alleen de vrede die voortkomt uit broederlijke en zelfvergeten liefde kan helpen om persoonlijke, sociale en wereldwijde crisissen te boven te komen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 januari 2023