Naar wie zouden wij gaan?

In het leven komen we af en toe voor beslissende keuzen te staan. Beroepskeuze, keuze van een huwelijkspartner, keuze tussen verschillende vormen van inzet… Het zijn beslissingen die een ernstige bezinning vooraf vragen. Ze vereisen ook vertrouwen in de toekomst, en dat je je gedragen en gesteund weet door een ander of door vele anderen.

Bovendien zijn een aantal van die keuzen niet zomaar te herleiden tot een eenvoudig ja of nee of één bepaald ogenblik. Kiezen om trouw met je man of vrouw door het leven te gaan vraagt een voortdurend hernieuwde keuze, die je dag na dag moet opbouwen en bevestigen. Kiezen voor een of andere vorm van inzet vraagt een steeds hernieuwd engagement. De zorg voor je kinderen of voor medemensen kan misschien vanzelfsprekend lijken, maar je moet er toch elke dag opnieuw voor kiezen, of je ijver brokkelt stilaan af.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 augustus 2021

Pastoor Frans