Na drie maanden corona

Na vele weken van strenge regels lijkt het er momenteel op dat het coronavirus stilaan ingedijkt wordt en dat de maatregelen wat kunnen verzacht of versoepeld worden. Hopelijk.

Onze grote dank en bewondering gaat naar de artsen, verpleegkundigen, andere zorgverstrekkers, dienst- en onderhoudspersoneel, die in de voorbije maanden het beste van zichzelf hebben gegeven. Vakbekwaam en collegiaal. In moeilijke omstandigheden maar met groot inlevingsvermogen voor hun patiënten en voor elkaar. Met risico’s voor hun eigen gezondheid. Dezelfde dank en bewondering richten we naar de leerkrachten, directies en andere personeelsleden van onze scholen. Telkens weer moesten ze zich aanpassen aan nieuwe richtlijnen. Ze hebben dit gedaan met veel geduld, creativiteit, soepelheid, zowel voor de preteaching als voor de kinderopvang en voor het hervatten van de lessen. Soms moesten ze verschillende dingen tegelijk doen. En natuurlijk zijn de ouders te bewonderen. Zij moesten vaak hun beroep thuis uitoefenen en tegelijk de zorg voor hun kinderen opnemen, met inbegrip vaak van studiebegeleiding.

Er is ook medeleven, met al de categorieën mensen die hier hoger al vermeld zijn. Maar bijzonder met de familieleden van bejaarden of zieken, al of niet besmet met het virus. Het heeft hen veel pijn gedaan dat zij, om veiligheidsredenen, niet tot bij hun geliefden konden komen en dat zij dagen, soms weken lang machteloos moesten wegblijven. Of zij moesten zich beperken tot wuiven en glimlachen van achter een scherm of met een mondmasker en handschoenen aan. Echt niet de beste manier om gevoelens van meeleven te tonen. De zieken en bejaarden zelf hebben veel geleden onder ziekte en verzwakking, of onder de langdurige eenzaamheid. Wanneer iemand gestorven was viel voor de nabestaanden het rouwen nog moeilijker dan anders, omdat het afscheid in zo een moeilijke omstandigheden moest plaatsvinden en in sommige gevallen zelf helemaal onmogelijk was. Er is in de voorbije maanden veel geleden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 juni 2020