Mozes en de brandende braamstruik

Roeli Willekes (Bron: Wikipedia)

Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de HEER, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: ‘Ik ga eropaf om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?’ De HEER zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: ‘Mozes, Mozes.’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ Toen sprak de HEER: ‘Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond.’ En Hij vervolgde: ‘Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien.

De naam van God

Wanneer Mozes in de nabijheid van de brandende braamstruik door God wordt geroepen, stelt hij de vraag naar Gods naam. En wat antwoordt God? ‘Ik ben die is’. In haar oorspronkelijke betekenis vertolkt deze uitdrukking: aanwezigheid en welwillendheid. Meteen voegt God er aan toe: ‘Dit moet u de Israëlieten zeggen: Jahwe, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, zendt mij tot u.’ Zo doet ook Jezus wanneer Hij de leerlingen roept om bij Hem te zijn.

Een God van vuur

Als zijn naam was: ‘Ik ben die jij wilt dat ik ben’, dan zou het geen vuur zijn geweest in de struik, maar klei, waarmee je kunt doen wat je wilt. Dit is wat mensen steeds aan het doen zijn. Ze zeggen dat ze het prima vinden dat ze hun God hebben omdat Hij bij hun past.

Ze willen geen christen worden want dan moeten ze dit en dat doen en daar hebben ze geen zin in. Dus worden ze geen christen. Dat is een klei-god, niet een God van vuur. Je zoekt dan een god die je zelf kan vormen zoals jij dat wil. Klei wordt gevormd door degene die het aanraakt, maar vuur vormt degene die het aanraakt.

God zegt dat, als je de echte God wilt leren kennen, je te maken krijgt met dingen die je niet zou willen horen. Als mens zeg je dat jij weet wie jij bent, zelfs zonder dat je Hem kent. ‘Ik heb God nooit ontmoet, maar ik weet wat ik nodig heb, wat mijn behoeften zijn’. Hoe kun je dat zeggen voor je God hebt ontmoet? Als God de schepper is, hoe kan je als mens dan zeggen dat je je eigen leven wel vorm geeft, zonder dat je de schepper kent of wilt kennen?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 maart 2022

Ann