Missionaire kerk zijn (1)

Op de pastorale conferentie van donderdag 19 september 2019 lichtte diaken Dany Van der Haegen een thema toe waarover paus Franciscus regelmatig spreekt: een missionaire kerk. Ook in ons bisdom is dit reeds meerdere jaren een hot item. Als wij leerling van Jezus willen zijn/worden, dan moeten wij over dit onderwerp nadenken en ons afvragen hoe wij dit praktisch in ons leven en in onze geloofsgemeenschap kunnen toepassen. Wij geven hier een eerste deel van de inspirerende uiteenzetting van diaken Dany weer.

Een missionaire kerk vraagt dat wij midden in de wereld Gods Woord verkondigen. Elke gelovige wordt, krachtens zijn/haar doopsel uitgenodigd dit te doen. Als gedoopte worden wij gezonden. Wij hebben het geloof in het doopsel ontvangen. Het geloof is geen handelswaar maar wel een rijkdom die we moeten doorgeven, zonder iemand uit te sluiten. ‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie.’ (Joh.20)

Wat bedoelen we met missionair Kerk zijn? Waarom willen we missionair zijn. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe kan dat geschieden, wat is daarvoor nodig?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 oktober 2019

Dany Van der Haegen – September 2019

Tweede deel van dit artikel in het volgende nummer van KERK & leven