Missionair christen zijn

Aansluitend bij het vorige pastoraal jaar wil ons bisdom Gent ook in het komende werkjaar – en verder daarna – het missionair karakter van ons christen zijn sterk in de kijker zetten. Ook voor paus Franciscus is dit een zeer dierbaar thema.

CHRISTENEN ZIJN GEDOOPT ÉN GEZONDEN
Bij ons doopsel hebben wij het geloof ontvangen als een louter geschenk, zonder dat wij er direct iets moesten voor doen. Bij een kinderdoop is dit zeer duidelijk: een klein kind kan nog niets verdienen. Het krijgt alles zomaar, gratis: het leven, de liefde van een vader, een moeder en een familie, de verzorging, voeding, en liefdevolle tederheid van zoveel mensen. Zo is het ook met de liefde van God: het kind krijgt ze gratis. Voor zes à zevenjarigen en voor volwassenen die gedoopt worden is dit evenzeer waar: de liefde van God krijg je zomaar.
Is christen zijn een onverdiende gave, het houdt toch ook een opgave in. Ons christen zijn heeft een missionaire betekenis. Het goddelijk leven is een rijkdom die moet worden doorgegeven, gecommuniceerd, verkondigd: dit is de betekenis van de missie. Het geschenk van het geloof delen we verder uit. God bemint alle mensen en Hij wil dat allen gered worden door Hem te leren kennen. Dit wil de kerk doen tot aan de uiterste grenzen van de wereld. Zoveel heiligen, maar ook zoveel andere vrouwen en mannen van geloof hebben dit al gedaan doorheen een geschiedenis van twintig eeuwen!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 september 2021