Missiemaand – missiezondag

Missioneren, de blijde boodschap wereldwijd verkondigen, is en blijft een essentiële opdracht van de Kerk. Zei Christus niet: “Gaat en onderwijst alle volkeren en doopt hen”. God wil dat alle mensen tot de kennis van de waarheid komen. Missioneren is echter niet het opdringen van een levensbeschouwing maar door onze levenswijze getuigenis afleggen van de vreugde die het evangelie en de bevrijdende boodschap van de Heer ons biedt. Meewerken aan de zendingsopdracht van de Kerk bestaat momenteel in het steun verlenen aan jonge kerken, die vaak in moeilijke omstandigheden hun verkondigingswerk moeten verrichten.

Tijdens de missiemaand 2014 wordt onze aandacht gevestigd op de kerk in Myanmar, het voormalige Birma. In 1885 veroverden de Engelsen Birma en maakten het tot een onderdeel van het Britse imperium. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Birma ingelijfd door de Japanners, die er de beruchte Birma-spoorlijn lieten aanleggen door dwangarbeiders, waarvan er meer dan 100.000 omkwamen door uitputting en ondervoeding. Misschien herinneren sommigen zich in dit verband de beroemde film Bridge over the river Kwai. Het  muzikale thema  gefloten door de krijgsgevangenen, werd wereldberoemd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Unie van Birma onafhankelijk, maar interne en communistische opstanden maakten het land onstabiel. In 1962 werd in Birma een militaire dictatuur gevestigd die in 1989 het land een nieuwe naam gaf: Myanmar, verwijzend naar een etnische groep uit de 12e eeuw. In 1990 won de National League for Democracy o.l.v. Aung San Suu Kyi (1945) de eerste vrije verkiezingen, maar die werden niet erkend door de militairen. San Suu Kyi die in 1991 de nobelprijs voor de vrede kreeg,  werd onder huisarrest  geplaatst. Zij werd pas vrijgelaten in 2010. Tussen 2008 en 2012 werden door de regering democratische hervormingen doorgevoerd  en kan San Suu Kyi  zetelen  in het parlement van Myanmar .Op 28 oktober 2013 werd zij ontvangen door paus Franciscus. In 2008 werd het land getroffen door een cycloon die 77.000 doden maakte en meer dan 1 miljoen daklozen en in 2011 werd Myanmar geteisterd door twee zware aardbevingen.

[…]

Dit jaar is Geraardsbergen aan de beurt en wel op zaterdag 18 oktober. Het programma ziet er uit als volgt: de Oost-Vlaamse missionarissen die momenteel in België verblijven, worden te 11.00 u. ontvangen in de gebouwen van het Sint-Catharinacollege. Te 11.45 u. geeft stadsgenoot, mgr. Paul Van den Berghe, bisschop-emeritus van Antwerpen, er een voordracht met als thema: Paulus als missionaris en zijn visie op het apostolaat. Alle belangstellenden mogen deze voordracht bijwonen. Te 17.00 u. zal onze bisschop, mgr. Van Looy, in concelebratie met mgr. Van den Berghe, deken Hitchinson, principaal Van Kerchove en de aanwezige priester-missionarissen de H. Mis opdragen in de Sint-Bartholomeuskerk. Het koor van de parochie zal de eucharistieviering opluisteren.  Tijdens deze mis worden ook de missionarissen, die in de loop van het voorbije jaar zijn overleden, herdacht. Wij rekenen op een zeer ruime aanwezigheid van de gelovigen van het dekenaat Geraardsbergen.

Dirk Van Kerchove, principaal