Mensen vangen of opvangen

‘Voortaan zul je mensen vangen’, zei Jezus (Lucas 5, 10). Wanneer je die woorden hoort denk je gemakkelijk aan sommige mensen die inderdaad anderen proberen te vangen. Bijvoorbeeld wanneer ze met slimme trucjes proberen iemand iets te verkopen dat hij niet nodig heeft, of iets dat van slechte kwaliteit is. Ze trachten argeloze klanten te vangen. Mensen strikken, noem je dat. Vangen als iets negatiefs.

Jezus roept leerlingen

Bij Jezus is mensen vangen helemaal anders bedoeld: positief. Hij wil niemand foppen of bedriegen. Integendeel. Wat Hij bedoelt is eerder: iemand op-vangen, uit de put halen, warm ontvangen, openstaan voor, luisteren, om zo te ander te helpen tot volwaardig leven te komen, tot volle ontplooiing in de rijkste zin van het woord. Iemand die zo iets kan, brengt een klein wonder tot stand. Het is echt verwonderlijk hoe van sommige mensen zo een goede invloed uitgaat, dat die doorstraalt in anderen en hen een ander mens laat worden, hen gelukkig kan maken. Men kan daarbij denken aan ouders en opvoeders die soms moeilijke of zwakke kinderen vooruit helpen, aan allerlei mensen die probleemmensen uit de put halen en begeleiden naar een betere toekomst. Vaak weten die mensen van zichzelf heel goed dat ze geen kampioenen zijn. Maar met hun stille inzet brengen ze wel prachtige dingen tot stand in anderen, kleine of grote wonderen van goedheid.

Gevoelig zijn voor het wonder van het leven doet mensen open staan voor wonderen zonder meer. Dat is wat er gebeurde met Petrus bij de wonderbare visvangst op het meer. Hij zag wondere dingen: een gelukte vangst op een plaats waar hij dat allerminst verwachtte, een overweldigend succes. En dat alles op een eenvoudige aanwijzing van Jezus. Je zou van minder staan te kijken, zeker als visser met veel jaren ondervinding. ‘Wat gebeurt hier toch?’ – vraagt Petrus zich af. ‘Wie is die man Jezus eigenlijk?’ Helemaal in de war roept hij ‘Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens’. Maar in geloof en bewondering blijft hij bij Jezus. En vooral: hij komt open voor een nieuwe opdracht: visser van mensen worden, met Gods hulp!

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 februari 2022