Meimaand – Mariamaand 2021

In de problematische tijd waarin wij leven of bij de moeilijkheden die wij in ons persoonlijk leven meemaken, kunnen wij in vertrouwen tot Maria bidden om bescherming en steun. In wat volgt zoeken wij daartoe inspiratie bij beeldende kunst en in een bestaand gebed.

MANTELMADONNA
In verschillende West-Europese landen is een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw te vinden die de ‘mantelmadonna’ of ‘schutsmadonna’ genoemd wordt. In de late middeleeuwen was dit een van de populairste motieven in de Mariaverering, onder meer in Italië en Duitsland. In de middeleeuwen konden hooggeplaatste vrouwen vervolgde personen beschermen door ze ‘onder hun mantel’ te nemen en om genade voor hen te vragen. Het was een soort asiel. In de legendevorming van de 12de en 13de eeuw werd dit mantelrecht overgedragen aan Maria. In de 15de eeuw stierven veel mensen aan de pest, het type van de mantelmadonna werd toen erg populair. Maria kon immers de mensen zonder onderscheid naar rang en stand beschermen tegen alle kwaad. Maria houdt haar mantel open, als beschutting en zorg waaraan men zich mag toevertrouwen. Volgens sommigen vindt het begrip ‘mantelzorg’ hier zijn oorsprong.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 april 2021