Meimaand – Mariamaand

Onze-Lieve-Vrouw kan een steun vormen voor ons gelovig leven. Natuurlijk ziet de wereld van vandaag er niet meer uit als de kleine wereld van Nazareth waarin Maria tweeduizend jaar geleden leefde. Kan Maria dan nog een toonbeeld zijn en inspiratie bieden voor de gelovigen van deze tijd, en hoe?

Al zijn onze levensomstandigheden grondig veranderd, het binnenste van de mens is in grote mate hetzelfde gebleven. Daar worden we nog steeds heen en weer geslingerd tussen goed en kwaad. Egoïsme, hebzucht, blijft nog altijd vijand nummer één in de strijd voor een betere en menselijker wereld. Pas wanneer het egoïsme in al zijn vormen wordt overwonnen, kunnen wij in onze omgeving de christelijke maar ook zo menselijke waarden doen doordringen van liefde en vreugde, van geduld en vriendelijkheid, van goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Gelovigen moeten zich steeds inspannen om door de overwinning op de zelfzucht geestelijke vooruitgang te maken. Daarom kijken wij biddend en bewonderend op naar Maria, die zich aan ons toont als een voorbeeld in de beleving van de christelijke levenshouding.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 april 2017

Pastoor Frans