Maria toezingen

Sinds de jaren 1960 zijn heel wat christelijke liederen in onbruik geraakt. Hetzij omdat hun inhoud niet meer aansluit bij de religieuze gedachten en gevoelens van de gelovigen, hetzij omdat hun muzikale en literaire vormgeving niet aansluit bij de hedendaagse opvattingen daarover. Dat is nog meest van al waar voor de liederen die in grote mate uit de volksdevotie zijn gegroeid. Er heeft zich een verschuiving voorgedaan van een vrij gevoelsgeladen, volksromantische lyriek naar meer Bijbels gerichte gedachten en formulering.

Er is wellicht geen liederensoort die daar zo duidelijk de gevolgen van draagt als de Marialiederen. Zelfs graag gezongen en toch wel inhoudrijke liederen zoals ‘Liefde gaf U duizend namen’ of ‘Lieve Vrouwe van ons land’ vallen niet altijd in de smaak van gelovigen die bedevaarten of andere Mariavieringen samenstellen. Een heel stel Marialiederen is buiten gebruik gevallen. Jammer genoeg zijn zij niet door andere vervangen. Of nieuwe Marialiederen, zoals die van Jos Bielen, cantor van de norbertijner abdij van Averbode, zijn niet echt doorgebroken in het ruime publiek.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 mei 2020


Pastoor Frans