Maria ten hemel opgenomen

Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria haar Zoon Jezus is gevold op zijn weg van dood naar verrijzenis. Wat Maria betreft spreekt de christelijke traditie liever niet over haar ‘dood’, maar over haar ‘ontslapen’. En ze belijdt dat Maria met heel haar wezen, “met ziel en lichaam” is opgenomen bij God, in zijn hemelse heerlijkheid. Daar is zij door de Heer verheven tot koningin van allen

Als eerste en voornaamste Christus

De unieke plaats die Maria inneemt in de heilsgeschiedenis heeft er toe geleid dat men haar in sommige kringen zozeer verheven heeft, dat ze bijna als een godin-moeder heeft vereerd, als gelijk aan God. De Kerk heeft regelmatig gereageerd tegen dergelijke overdrijvingen in de Mariadevotie. Zoals zo vaak leert de liturgie ons het juiste perspectief. Zij presenteert ons immers de ‘koningin van de hemel’ tegelijk als de ‘nederige dienares’, die beseft dat zij al het goede dat haar overkomt aan de Heer te danken heeft. Zij weet dat zij geen enkele verdienste heeft, maar dat alles onverdiende genade is. Haar onvoorwaardelijk vertrouwen in Hem maakt van haar de gelovige bij uitstek, een voorbeeld voor ons. In de tweede lezing op het feest van Maria’s tenhemelopneming toont de eerste Korintiërsbrief duidelijk de juiste ‘rangorde’, waarin Christus de eerste plaats bekleedt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 augustus 2021

Pastoor Frans