Maria, moeder voor ons allen, voorbeeld voor alle moeders

Het Onze Vader is het gebed, de woorden waarmee Jezus ons leerde bidden. Ze staan in de Bijbel, midden in de Bergrede. Het gebed is ontstaan als één geheel.

Met het Weesgegroet is het anders. Het Weesgegroet (Latijn: Ave Maria) is een gebed gericht aan de Heilige Maagd Maria, de moeder van Jezus Christus.

Het eerste gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1:28 (de begroetingswoorden van de aartsengel Gabriël).Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met je.

Het tweede gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1:42 (de zegeningswoorden van Elisabeth, de nicht van Maria). Je bent de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!

Het derde gedeelte van het gebed komt van de traditie. De titel moeder van God is door het Concilie van Efeze (431) goedgekeurd en rond de zestiende eeuw aan het gebed toegevoegd.

MOEDERDAG

Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap. De moderne Moederdag wordt bij ons gevierd op de tweede zondag van mei. Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de moderne Moederdag en gaat terug op de moedercultus in het klassieke Griekenland. De katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 mei 2014

Ann Van Nieuwenhove

Enkele schoolkinderen uit het basisonderwijs delen ons hun wensen voor moeder, met woorden en een tekening.

Liefste mama,

ik vind het fijn om bij jou te zijn.

Moederdag is een dag die je nooit mag vergeten,
dat moet je toch al lang weten.

Je bent voor mij een kei,
de liefste mama dat ben jij.

Moeder, moeder, Moederdag,
ik wou dat ik je iedere seconde van de dag zag!

Hanne en Liza De Backer