Maria, moeder van Jezus

Toeval of niet, moederdag valt in de meimaand, die toegewijd is aan Maria, de moeder van Jezus. Zij heeft een bijzondere plaats in het christelijk geloof en bijbel.

De evangelisten Lukas en Mattheus hebben het over de omstandigheden rond Jezus’ geboorte. Zij schrijven onder meer dat Maria maagd was, toen zij haar kind kreeg. Wat wordt daarmee gezegd? In ieder geval dit: wat de volwassen Jezus later zo indrukwekkend maakt, had Hij niet van zijn vader of zijn moeder, maar door zijn relatie met God. Nog meer dan zoon van zijn vader of moeder, was Hij zoon van God.

Zoals in onze tijd het leven van een moeder en haar kinderen niet kommerloos is, zo was het ook bij Maria en Jezus. Lukas vertelt over de moeizame reis naar Bethlehem, als Maria in haar negende maand is. Daar wordt haar kind geboren in oncomfortabele omstandigheden: in een stal, en neergelegd in een kribbe. We horen dat de oude Simeon bij het dankoffer in de tempel voorspelt dat dit kind een teken van tegenspraak wordt en dat zijn moeder zal lijden: haar hart zal met een zwaard doorboord worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 mei 2021

Ann Van Nieuwenhove