Maria, Moeder van Barmhartigheid

Onze beleving van de meimaand in het Jubileumjaar van de Barmhartigheid brengt ons bij een van de oude namen die aan Maria is gegeven: Moeder van Barmhartigheid, of Mater Misericordiae, zoals wij haar in het Salve Regina kunnen bezingen. Maria neemt in ons geloofsleven een voorname plaats in. Ze is voor ons een vertrouwde persoon tot wie we ons graag richten.

MOEDER VAN ALLE CHRISTENEN
In de geschiedenis van het christelijk geloof en van de Kerk heeft Maria een unieke plaats, dicht bij God én dicht bij de mensen. Als moeder van Jezus had Maria een belangrijke rol in het doorgeven van Gods genade. We geloven dat ze ook nu nog, door haar voorspraak en bescherming, die bemiddelende rol blijft vervullen. In de Litanie tot Onze Lieve Vrouw noemen wij haar Heil van de zieken, Toevlucht van de zondaars en Troosteres van de bedroefden. Deze opeenvolging van titels in de litanie is bijzonder mooi. Ze toont hoe Maria haar barmhartigheid laat ervaren aan hen die lichamelijk lijden, aan hen wier ziel genezing nodig heeft, aan die getroost moeten worden in hun droefheid en gesterkt in de moeilijkheden die zij ondervinden. De naam Moeder van Barmhartigheid drukt dat uit: het vertrouwen in die zorgzame en overweldigende liefde die we bij Maria kunnen ervaren en die van God zelf komt.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 april 2016