Maria Lichtmis

de opdracht van de Heer (2 februari)


De volkse en oude benaming van het feest op 2 februari verwijst naar Maria: Maria-Lichtmis. Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus. Wat over Maria verteld wordt, staat altijd en overal in functie van Jezus. Zij verwijst steeds naar haar Zoon.

DE OPDRACHT IN DE TEMPEL
In het oude Israël mochten vrouwen een tijdje na hun zwangerschap niet deelnemen aan het openbare leven. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest de moeder zich laten reinigen in de tempel. Om zich te zuiveren, konden de jonge ouders een duif en een ram offeren. Voor armen volstonden twee duiven. Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 dagen. Beviel de moeder van een jongen, dan gebeurde de reiniging na 40 dagen. Zo dus ook na de geboorte van Jezus.

Maria offerde twee duiven, het offer van de armen, omdat ze zich geen lam kon veroorloven. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw, was het ook bij ons gangbaar dat de moeder een kerkgang deed.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 januari 2018

KINDERZEGEN
Het feest van Lichtmis is een mooie gelegenheid om contact te houden met de ouders van dopelingen en de band aan te halen tussen jonge gezinnen en de parochie. Jonge ouders krijgen zo ook de kans om met elkaar kennis te maken.

Op vele plaatsen is het de gewoonte om op 2 februari – of de eerstkomende zaterdag of zondag – alle pas gedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Ideaal om opnieuw stil te staan bij zowel de betekenis van het doopsel als bij de opdracht van ouders om hun kind goed en gelovig op te voeden.

Ook in onze kerk in Geraardsbergen vinden er, in quasi alle parochies (of in een groepje van parochies), kinderzegeningen plaats. Het is de laatste etappe in het traject van onze dooppastoraal. In die viering – veelal een dienst van Woord en gebed – hebben de kinderen van de kleuterklas en vaak ook wel van het eerste leerjaar, een prominente inbreng. De ouders die het voorbije jaar een kind(je) lieten dopen, krijgen dan hun doopschelpje mee naar huis. De viering is niet alleen bedoeld voor nieuwe dopelingen. Alle dopelingen van de jongste jaren worden (via de basisschool) uitgenodigd, in de praktijk alle jonge kinderen voor ze hun eerste communie doen. Op die manier maken we een bruggetje tussen de grote sacramentele vieringen in het leven van kinderen en hun ouders.

Diaken Dany Van der Haegen
(met dank aan Kerknet)