Maria, de bezorgde moeder

We zijn gewoon Maria te zien als een brug tussen ons, mensen, en God. “Bid voor ons” vragen we aan Maria als we ons tot haar richten in het Weesgegroet. Velen zien haar als bereikbaarder, toegankelijker dan God. Ze was een mens, een moeder. We weten wat dat is. En dat maakt haar toegankelijker. God gaat ons verstand dikwijls te boven. We krijgen er veel moeilijker vat op. Ons begrip is altijd onvolledig. Dat is lastig. Velen vinden dat bidden tot God gemakkelijker gaat met Maria als tussenpersoon.

Maar er is meer. We zijn als christen en als Kerk geroepen om het leven ten volle te leven.
Dat is belangrijk, en Maria kan ons leren hoe. Ze kan ons leren hoe goed te luisteren en werkelijk te onderscheiden wat God van ons wil. Ze kan ons leren moedig het geloof uit te stralen en te leven in dienstbaarheid. Ze kan ons leren hoe we als christen moeten leven.
Niet met woorden maar doorheen haar leven leert ze ons dit.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 juni 2022

diaken Renaat