Maatregelen coronacrisis november – Alle publieke vieringen afgelast

De overheden en bisschoppen van ons land hebben beslist dat er vanaf 2 november tot en met zondag 13 december geen publieke vieringen meer mogelijk zijn.

In overleg met de aanvragers van missen zullen hun intenties verplaatst worden naar later.
Indien men dit wenst kan men deze missen ook laten opdragen als privé-mis door pastoor Frans, zonder aanwezigheid van de aanvragers of andere personen.

Worden dus ook afgelast:

  • op 11 november: de eucharistieviering ter gelegenheid van de herdenking van de Wapenstilstand
  • op 15 november: het Te Deum ter gelegenheid van het Feest van de Koning

UITVAARTEN

Kerkelijke uitvaarten kunnen enkel doorgaan in heel beperkte kring met een maximum van 15 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend evenmin als de voorganger, de organist en het uitvaartpersoneel).

Wanneer deze coronagolf voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de coronapandemie.

HUWELIJKEN

Kerkelijke huwelijken kunnen doorgaan met enkel de aanwezigheid van de huwenden, getuigen en de voorganger.

DOOPSELS

Doopsels mogen niet toegediend worden, ook niet in beperkte kring.
Ook voor dit sacrament zal met de betrokkenen een nieuwe datum afgesproken worden.

KERKEN BLIJVEN OPEN

De kerken blijven open voor individueel gebed met inachtneming van de reeds geldende veiligheidsregels.

De bisschop van Gent vraagt dat wij zoveel mogelijk kerken open houden, zodat de gelovigen daar kunnen komen bidden in deze tijd waarin de kerkelijke diensten niet toegelaten zijn. Wij bieden u hier de lijst van de open kerken, met de openingsuren.

Geraardsbergen-Centrumvan 08.30 tot 16.00 uur
Goeferdingevan 09.00 tot 17.30 uur
Grimmingevan 09.00 tot 17.00 uur
Idegemvan 09.00 tot 17.00 uur (weekend)
Moerbekevan 09.00 tot 17.00 uur
Nederboelarevan 09.00 tot 18.00 uur
Onkerzelevan 09.00 tot 17.00 uur
Ophasseltvan 10.00 tot 17.00 uur
Overboelarevan 09.00 tot 16.00 uur
Schendelbekevan 11.00 tot 16.00 uur (weekend)
Waarbekevan 08.00 tot 18.00 uur
Zandbergenvan 08.00 tot 18.00 uur
Zarlardingevan 08.00 tot 18.00 uur
Kapel Oudenbergvan 09.00 tot 17.00 uur

VIERINGEN OP RADIO, TV EN INTERNET

Samen vieren in persoon kunnen we niet meer de komende weken. Maar er zijn mogelijkheden om de viering te volgen op radio, tv of via het internet. Ook via onze website en Facebookpagina willen we met u contact blijven houden.

PAROCHIAAL SECRETARIAAT

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de overheid zal het parochiaal secretariaat tot nader bericht werken met gesloten deuren.

We blijven steeds bereikbaar via:
e-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

telefonisch (elke werkdag van 9 u. tot 12 u.): 054 43 88 80
(na 12 uur) 054 41 11 19

onze Facebookpagina
www.facebook.com/kerkingeraardsbergen