Gebedsdienst

De maandelijkse gebedsdienst

Maandelijks gaat er een gebedsdienst door waarop je van harte bent uitgenodigd. Ze gaat vooraf aan de conferentie.

De conferentie is samengesteld uit de pastoors en andere dienstdoende priesters, de diakens, de afgevaardigden van de werkgroepen en alle leden van de parochieploegen.

Iedere vierde donderdag van de maand
om 19.15 uur afwisselend in een andere kerk.