Liefde gaf u duizend namen

Slotbedevaart Oudenberg 29 mei 2015

Op bedevaart

Bij de voorbereiding van een lokale bedevaart van de Open, Kristelijke, Respectvolle en Actieve beweging, zoals OKRA zichzelf kenmerkt, stelde ik voor tijdens de eucharistieviering in de kapel van den Oudenberg enkele Marialiederen te zingen. Ik dacht dat iedereen van christelijken huize in Vlaanderen toch wel “Liefde gaf u duizend namen” of “Lieve Vrouwe van ons land” kent. De kapelmeester van Lourdes, E.H. Paul Decha, zaliger,  heeft de Vlaamse bedevaarders indertijd een compliment gegeven omdat van alle Europese landen Vlaanderen de mooiste en de meeste Marialiederen heeft.  Het gezegde indachtig “wie goed zingt bidt dubbel’ (Qui bene cantat bis orat) hoopte ik op een heel sfeervolle viering.  Maar… er werd niet gezongen. Het werd wat men noemt “een stille mis”.  Op die 7de mei hebben de Okra-bedevaarders de tekst van twee Marialiederen gezegd.

Vlamingen zijn doeners

“Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve huis of tronk, komt men u Maria tegen, staat uw beeltenis te pronk…” en zeg het nu zelfs eens verder. Bewonder eens  wat onze voorouders allemaal gedaan hebben, ter ere van Maria. Overal komt men Mariakapellen tegen, in alle mogelijke vormen, groot en klein. De variatie beelden is meer dan een collectie waard. Zo is de kapel van de Oudenberg ook een Mariakapel. In de brochure “Het wonderbeeldje en de kapel van O.-L.-Vrouw van den Oudenberg” lees je wat er doorheen de geschiedenis allemaal te doen is geweest in verband met het Mariabeeldje en de kapel. Zelf ben ik geen voorstander om Maria te benoemen naar de plaats waar ze vereerd wordt omwille van verschijningen of de vondst van een miraculeus beeldje.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 juni 2015

Paul Lacaeyse, pater van de H. Harten.

Slotbedevaart Oudenberg 29 mei 2015