Lichtmis

Het feest van Maria-Lichtmis, op 2 februari, wordt op heel wat plaatsen gevierd met kaarsen en pannenkoeken. Voor christenen is Jezus het Licht.

De Bijbelse oorsprong van Lichtmis

Op Lichtmis, vieren we het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Zoals elk joods jongetje werd ook Jezus in de tempel toegewijd aan God. Dit gebeurde 40 dagen na de geboorte. Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 dagen. Bij die gelegenheid konden de jonge ouders een duif en een ram offeren. Voor armen volstonden twee duiven; zo was het ook bij Jezus.
Simeon en Hanna wachtten Jezus op in de tempel. De evangelist Lucas schetst hen als vertegenwoordigers van het Oude Verbond die hun vertrouwen in God bewaard hebben. Simeon had van de heilige Geest de belofte ontvangen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien. Toen Maria en Jozef met Jezus in de tempel kwamen nam hij de baby in zijn armen en jubelde van vreugde: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lucas 2,29-32)

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 januari 2020

De Lichtmisvieringen met kinderzegen gaan door in de verschillende kerken van Geraardsbergen

Vrijdag 31 januari
09.00 u. Ophasselt – Lichtmisviering (in de school)
09.30 u. Geraardsbergen-Centrum – Lichtmisviering (De Zeppelin)
11.00 u. Idegem – Lichtmisviering met kinderzegen.
13.30 u. Schendelbeke – Lichtmisviering (in de school).
19.00 u. Ophasselt – Lichtmisviering met kinderzegen aansluitend pannenkoeken in ‘De Garve’ (samen met KVLV).

Zaterdag 1 februari
14.00 u. Goeferdinge – Lichtmisviering met kinderzegen samen met Zarlardinge.

Zondag 2 februari
11.00 u. Geraardsbergen-Centrum – Eucharistieviering met kinderzegen
11.00 u. Viane – Eucharistieviering met kinderzegen
14.00 u. Overboelare – Lichtmisviering met kinderzegen
14.30 u. Zandbergen – Lichtmisviering met kinderzegen.
16.00 u. Onkerzele – Lichtmisviering met kinderzegen.