Laat de schoonheid van de ontmoeting met Christus ons aanbod zijn

De oproep in de titel van deze bijdrage was de inspirerende gedachte op een vormingsdag voor parochieploegen uit ons bisdom, op zaterdag 5 februari. Het geloof is op de allereerste plaats een ontmoeting met Jezus, een ervaring die hoop en vrede brengt, in het persoonlijke, het familiale en het maatschappelijk leven. Doordat God doorheen Zijn Zoon Jezus Zijn genezende en reddende liefde aanbiedt schenkt Hij ons de vrijheid om een weloverwogen  keuze te maken: bij Hem aansluiten of niet. Tot hedendaagse zoekende mensen kan Christus zeggen wat Hij destijds zei tot sommige mensen die bij Hem kwamen: “Zoeken jullie iets?”

“Zoeken jullie iets?”
is ook de benaming voor een nieuw evangelisatieproject in ons bisdom. Het wil laagdrempelig en vernieuwend  zijn.

Laagdrempelig door informele ontmoetingen te organiseren bij mensen thuis. Zelfs de begeleider is te gast. Hij of zij komt geen vorming aanbieden maar gaat mee als tochtgenoot op zoek naar wat een verhaal ons wil vertellen. Daarbij kan de begeleider ook een stukje getuigenis afleggen van z’n eigen geloofstocht. We kunnen het een beetje vergelijken met een Tupperware-avond, maar in plaats van plastic potjes wordt het geloof voorgesteld.

Vernieuwend is het project omwille van het gebruikte materiaal  en de werkvorm die aangeboden wordt. Vanuit een filmpje dat eerst in de groep besproken wordt stappen we over in een Bijbelverhaal.

De doelgroep is niet de mensen die al zeer sterk betrokken zijn op kerk, maar eerder de mensen die sporadisch langs komen voor bijvoorbeeld een sacrament. Zo denken we aan ouders van een dopeling, ouders van eerste communicantjes of vormelingen, of jonge mensen die zich voorbereiden op het huwelijk.

[…]

Op de parochieploegendag in Drongen werden we de hele dag ondergedompeld in deze nieuwe evangelisatievorm van ontmoetingen, opdat ook wij ons geloof verder zouden uitdragen op een vreugdevolle manier en in een sfeer van warme ontmoetingen zouden omgaan met de Heer en met elkaar.

Ann Van Nieuwenhove

Lees meer in KERK & leven van 4 maart 2014