Koninklijke Katholieke Vlaamse gilde De Breydelszonen en het Davidsfonds Geraardsbergen (deel 1)

Twee verenigingen die tot de oudste culturele verenigingen van Geraardsbergen behoren, zijn ongetwijfeld het Davidsfonds en de Koninklijke, Katholieke Vlaamse gilde De Breydelszonen.
Het Davidsfonds vierde in 2016 zijn 140ste verjaardag, de Breydelszonen mogen in 2018 honderdtwintig kaarsjes uitblazen. Geef toe, een gezegende leeftijd, maar nog altijd jong van hart.

Ondanks het feit dat het de jongste decennia almaar moeilijker wordt om mensen (lees: jonge mensen) te winnen en te motiveren om aan te sluiten bij – en zich te engageren voor – een culturele vereniging, gaat het beide organisaties toch voor de wind.

Het Davidsfonds afdeling Geraardsbergen telt zo’n 165 leden-gezinnen, de Breydelszonen doen het iets bescheidener met hun 60 leden. Laten we beide verenigingen even in de schijnwerpers plaatsen.

DE KONINKLIJKE, KATHOLIEKE, VLAAMSE GILDE DE BREDEYLSZONEN, KORTWEG DE BREYDELS GENOEMD.
Volgens de oorspronkelijke vlag werd de gilde in april 1898 gesticht als gevolg van de politieke Vlaamse klassenstrijd die er toen heerste. Langs de ene kant waren er de Klauwaerts, zijnde een Vlaamse Studentenbeweging, voornamelijk voortkomend uit de gegoede klasse. Langs de andere kant waren er de Breydels, die hoofdzakelijk voortkwamen uit de minder gegoede klasse, doch die hetzelfde Vlaamse ideaal nastreefden.

De toenmalige strijdleuze was: “Strijden voor een jongelingshart” met als einddoel, letterlijk geciteerd: “Vooral de jongeren voor het katholieke grondstelsel te bewaren… het gebruik van de Vlaamse taal te bevorderen en te verdedigen…en de volksontwikkeling te bewerken”.
De Gilde is Koninklijk vereerd geworden in 1952.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 april 2017

De Breydels komen maandelijks samen op de 2de donderdag van de maand.
Het lokaal is nog steeds het Groen Kruiske.
Informatie kan bekomen worden bij Johan Scheirlinckx (tel. 054 41 59 16 of 0473 92 25 31) e-mail: scheirlinckx.johan@belgacom.net

Met dank aan Paul De Man voor de inbreng van dit artikel.