Komt allen tezamen

In een lentelied zingt Bart Peeters: “De winterdip is over, alles ruikt naar frisse moed. Vandaag gaat het al heel wat beter, morgen komt het goed”. Nog veel meer komen we uit een coronadip.

Een tijd van schaarste

Vijftien maanden lang heeft corona het ons op verschillende manieren moeilijk of onmogelijk gemaakt om elkaar op een spontane manier te ontmoeten. Ook in kerkelijk verband. Er vielen heel wat liturgische bijeenkomsten weg, wat overbleef moest in beperkte kring gebeuren. Verenigingen konden niet meer in grote getallen vergaderen; zelfs bestuursvergaderingen waren nauwelijks mogelijk. Bezoek aan zieken of bejaarden was een tijd lang verboden. Daardoor zijn heel wat mensen ons ontvallen in grote eenzaamheid, met hartenpijn voor hen zelf en voor hun dierbaren. Veel van onze oude gewoontes en vertrouwde contacten moesten we opgeven. Een handdruk, een kus, elkaar omarmen, was allemaal niet toegelaten, evenmin als een vertrouwelijke hand op de arme, een schouderklopje. Het was een tijd van schaarste en soberheid in onze relaties.

[…]

Lees meer in KERK & Leven van 9 juni 2021

Binnenkort mogen we weer met honderd mensen in de kerk samenkomen. Vergaderen en mensen bezoeken zal niet meer zo moeilijk zijn. Zullen we opnieuw meedoen? Het zou mooi zijn als we elkaar uitnodigen en stimuleren om de draad weer op te nemen. “U doet toch ook mee?!”

Pastoor Frans