Kinderzegen – praktische regeling

Gezien de coronamaatregelen kunnen wij dit jaar de kinderzegen niet organiseren tijdens een viering in groep, al dan niet in schoolverband. Er mogen immers maar ten hoogste 15 personen tegelijk in de kerk aanwezig zijn.

Om alles gezond en veilig te houden en om de coronamaatregelen te respecteren, vragen wij om op de voorziene tijd als afzonderlijk gezin naar de kerk te komen. Er wordt gezorgd dat er voldoende afstand is. Na een kort gebed bij het Mariabeeld en de zegen over het kind overhandigen wij het doopschelpje aan de ouders. Dit schelpje mag dan een belangrijke plaats krijgen in de huiskring, als een herinnering aan het doopsel.

De kinderzegen vindt plaats:

Zaterdag 6 februari
in Onkerzele tussen 14.30 u. en 14.50 u. of tussen 15.45 u. en 16.30 u. (dit is voor en na de mis van 15.00 u.) voor de dopelingen van Onkerzele.

Zondag 7 februari
in Geraardsbergen-Centrum tussen 10.00 u. en 12.00 u. voor de dopelingen van Geraardsbergen-Centrum.

in Goeferdinge tussen 10.30 u. en 12.00 u. voor de dopelingen van: Goeferdinge, Overboelare, Zarlardinge en Nederboelare.

in Zandbergen tussen 10.30 u. en 11.45 u. voor de dopelingen van: Zandbergen, Nieuwenhove en Waarbeke.

in Ophasselt tussen 15.00 u. en 16.00 u. voor de dopelingen van: Ophasselt, Idegem en Schendelbeke.

De kinderzegen voor Moerbeke en Viane zal, zoals gewoonlijk, plaatsvinden op Tweede Pinksterdag.