Kerstmis

Over enkele dagen vieren we Kerstmis. Dat wegens corona dit feest – en bij uitbreiding ook Nieuwjaar – niet op de gewone manier zal kunnen gevierd worden, dat staat nu vast. Dit jaar geen grote familiebijeenkomsten aan de kerstdis. Hoe jammer dit ook moge zijn.
Nogal wat mensen klagen dit aan en vinden dat hen onrecht wordt aangedaan. Ze zijn van mening dat het kerstfeest hét familiefeest bij uitstek is en daar mag niet worden aan getornd.
Vrienden of familie samen brengen op kerstavond is inderdaad een mooie traditie. Gezellig, goed voorbereid, lekker eten, talrijke geschenken, leuke sfeer. Het mag allemaal. Maar het is zeer de vraag hoeveel er op kerstavond wordt stil gestaan bij het kerstgebeuren zelf. Datgene waar het in principe allemaal om draait, wordt meestal vergeten. We mogen al blij zijn als er al een kerststal staat, laat staan dat er die avond zelf over het kerstgebeuren wordt gepraat of kerstliederen worden gezongen.
Misschien is het goed dat corona ons even met de neus op de feiten drukt en ons doet inzien dat er grenzen zijn aan ons grenzeloos consumeren, aan ons ongebreideld uitzien naar altijd maar meer en ons doet botsen op de grenzen van ons willen.
De soberheid die ons wordt opgelegd kan een uitnodiging inhouden om eens stil te staan bij onze manier van leven, maar ook bij de ware betekenis van Kerstmis.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 december 2020

We wensen jullie een vredevol en intens kerstfeest en moge 2021 voor jullie op elk vlak een beter en aangenamer jaar worden dan het huidige jaar.

Zalig Kerstmis