Kerstmis nadert

Jezus of de kerstman?

Heb je het de laatste jaren ook telkens weer vastgesteld bij een bezoek aan grote warenhui­zen? De rekken die bestemd zijn voor de kerstman en alles wat ermee samen­hangt nemen veel meer plaats in dan die met kerststallen en kribbetjes met het kind Jezus. Hetzelfde verschil is ook in de uitstalramen te zien. We moeten daaraan zeker niet méér belang hechten dan nodig. Het haalt alleszins niets uit er bitter over te zijn. Toch is het de moeite waard daar even over na te denken.

Mensen reageren soms raar. Over Jezus denken sommigen wel eens dat hij alleen maar een sprook­jesfiguur is, een mythe, iemand waarover mooie verhalen bestaan, zo wonderlijk dat velen het moeilijk hebben om ze te geloven. Heeft Jezus wel echt bestaan, vraagt men wel eens. Sommigen betwijfelen het. Maar ernstig onderzoek van de Bijbel en de geschiedenis kan toch niet anders dan besluiten dat Jezus inderdaad echt onder de mensen geleefd heeft, en dat hij in grote lijnen leefde en predikte zoals de evangeliën het ons schetsen.

En de Kerstman? Een goede zeventig jaar geleden was hij in ons land nauwelijks bekend. Toen is zijn figuur uit Amerika naar Europa overgewaaid, op de reclameaf­fiches van Coca-Cola. Santa Klaus heette hij, en aan zijn naam hoor je onmiddellijk: eigenlijk gaat hij terug op Sint Niklaas. Kijk maar naar zijn figuur: het is dezelfde. Zijn bisschopsgewaad en staf zijn gewoon vervangen door andere kleren en een bel. En stilaan is de fantasie beginnen werken. Over zijn verblijf in het hoge Noorden, vanwaar hij elk jaar per slede afreist naar onze gewesten. Allerlei afbeeldingen zijn ondertussen uitgevonden; er komen zelfs nog nieuwe bij. En allerhande verhaaltjes over de manier waarop hij zijn dagen vult, over zijn reizen en zijn verblijf. Maar niettemin blijft hij een sprookjesfiguur; niet meer dan dat.

Merkwaardig toch. Jezus, over wiens bestaan men historische zekerheid heeft, wordt in twijfel getrokken. En over de kerstman hoor je geen enkele kritische vraag, hoewel hij niet meer is dan een mythe, een sprookjesfiguur.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 december 2021