Kerkenplan 2016 – Langetermijnvisie op de kerken in de stad Geraardsbergen

De Vlaamse overheid verplicht elke gemeente en kerkfabriek die voor een kerk aanspraak wil maken op subsidies voor restauratie of onderhoud om een kerkenplan op te stellen. Daarin worden opties genomen voor de toekomstige bestemming van kerken.

Op 29 augustus jongstleden heeft de gemeenteraad van Geraardsbergen het ‘kerkenplan Geraardsbergen’ goedgekeurd, dat is tot stand gekomen via overleg van het stadsbestuur met het Centraal Kerkbestuur (CKB) en verschillende kerkfabrieken, van het CKB in algemene vergaderingen van alle kerkfabrieken samen, in de dekenale conferentie, overleg ook van leden van het stadsbestuur en kerkelijke verantwoordelijken met afzonderlijke inwoners van de stad. De bisschop van Gent gaf zijn akkoord met dit kerkenplan, wat een van de voorwaarden is die door de Vlaamse regelgeving worden opgelegd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 september 2016

SLOTBESCHOUWING

Het moge duidelijk zijn dat de kerkbesturen, het CKB en het stadsbestuur liefst zoveel mogelijk kerken beschikbaar houden voor de eredienst. De beperkte financiële midden, het dalend kerkbezoek en de visie van de hogere kerkelijke overheid maken een vermindering van het beschikbaar aantal kerken redelijk en noodzakelijk. Het is goed dat alle krachten gebundeld worden. De genoemde instanties zetten zich daarvoor in. Het zou ook mooi zijn als de afzonderlijke gelovigen daartoe bijdragen door hun aanwezigheid en betrokkenheid.

Frans Hitchinson, pastoor-moderator