Kerk zijn in de wereld

De Kerk moet een solidaire Kerk zijn die de uitdagingen van de wereld niet uit de weg gaat. We mogen geen louter liturgische en catechetische Kerk worden.

De Kerk moet aanwezig zijn bij mensen aan de rand, bij de armen, de vluchtelingen, de mensen die verloren in het leven staan. Je kunt als Kerk niet zeggen dat je niets te maken hebt met de ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld, met de ecologische problemen, met de migratieproblematiek. Je kunt als Kerk geen muren optrekken om de problemen niet te zien. Dit is ook de boodschap van onze paus Franciscus. De encycliek Laudato Si’ is een belangrijk document van Paus Franciscus. Hij vertelt over de milieu- en klimaatproblemen en de gevolgen voor de allerarmsten en kwetsbare dieren en natuur. Hij roept ons allen op tot een ecologische bekering. 

Er loopt zoveel fout

De scheppingsperiode richt onze aandacht bijzonder op het klimaat. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne leiden onze aandacht af van de bereidheid om ons in te zetten voor de broodnodige ommekeer. Toch is er geen tijd te verliezen. In eigen land is het leed van de watersnood in Wallonië nog lang niet verteerd. Ons voorjaar en de zomer worden gekenmerkt door een droogte die alweer de grondwatertafel schrikbarend deed dalen.

Wat kunnen wij doen?

Net zoals armoedeproblematiek dient klimaatproblematiek aangepakt te worden van onderuit, ter plaatse, ieder op zijn eigen plek. Daarom willen we graag, samen met jullie nadenken hoe we kleine stappen kunnen zetten in de goede richting. Ecokerk reikt ons heel wat materialen aan om aan de slag te gaan. Gedurende zeven jaren willen we aan zeven doelstellingen werken. Met een zevensprong naar integrale ecologie. We sommen de zeven doelstellingen even op.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 september