Kapel Heilige Stee in Viane opgefrist


Aan het kruispunt van verschillende wandelpaden, tussen de Kouterstraat en de Trapstraat, bevindt zich de Sint-Salvatorkapel, in de volksmond gekend als ‘De Heilige Stee’. Je komt er als je in de Kouterstraat tussen de huizen met nummer 101 en 103 het wegeltje in stapt. Voor de Vlaamse ‘Inventaris Bouwkundig Erfgoed’ werd ze niet eens opgemerkt, maar toch heeft deze kapel een lange historiek en is ze de grootste en de mooiste van het dorp.

De kapel van de Heilige Stede, is al in 1543 (als Sint-Salvator) en in 1548 (als Heilige Stede) vermeld. Op de Villaret-kaart van 1748 heette ze ‘Drievuldigheidskapel’.
Aan de bouw ervan is een legende verbonden: “Een boer had gezworen dat hij op zijn eigendom een kapel zou bouwen als zijn vrouw genas. Toen ze inderdaad genezen was, vergat hij zijn eed. Een gloeiende hand met opgestoken vinger bleef hem achtervolgen, totdat hij uiteindelijk toch een kapel met een strooien dak bouwde op de plaats die de hand hem aanwees.” De benaming Sint-Salvatorkapel verwijst naar de genezing van de vrouw, de Heilige Stede naar de plaats die de gloeiende hand aanwees.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 mei 2018

Met dank aan Louis De Cock voor de informatie die hij ons bezorgde